ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Vlnas Patrik

Ke stažení

Vlnas Patrik 

Autor
Vlnas Patrik
Název
Tvorba elektronické učebnice programování s interaktivními prvky
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářská práce pojednává o elektronických učebnicích, které jsou v posledních ně-kolika letech na velkém vzestupu. Zabývá se jak historickým kontextem elektronických učebnic, druhy dokumentových formátů, do kterých lze učebnice ukládat a výrobci platforem pro publikaci učebnic pro mobilní zařízení, tak i samotným vývojem ukázky elektronické učebnice. Cílem této práce je porovnat možnosti vývoje elektronické učebnice a vybrat z nich nejvhodnější pro zpracování zadaného projektu.Vybraná technologie je v práci blíže popsána a následně je pomocí ní vytvořena ukázka elektronické knihy včetně interaktivních prvků, která je přílohou této bakalářské práce.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP