ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Zvěřina Lukáš

Ke stažení

Zvěřina Lukáš 

Autor
Zvěřina Lukáš
Název
Využití a vývoj aplikací pro digitální výuku na základních školách v předmětu matematika
Rok obhajoby
2015

Anotace

Práce by se měla zabývat využití informačních technologií při výuce na základních školách a celou problematiku by se měla zabývat nejen z hlediska řízení vývoje a nasazení, ale i z pohledu posílení didaktické stránky výuky využitím technologií. Měla by poskytnout kombinaci náhledu vývojáře i pedagoga, který aplikace ve výuce pravidelně používá. Práce by mohla sloužit i jako doporučení, jakým směrem zaměřit vývoj aplikací pro základní školství s ohledem na specifické potřeby žáků 1 a 2 stupně včetně řízení jejich nasazení. Práce se zaměří zejména na aplikace na platformě IOS a obecných LMS systémů na příkladu systému Moodle.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP