ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Bělík Adam

Ke stažení

Bělík Adam 

Autor
Adam Bělík
Název
Odhad významu šedé ekonomiky v České republice
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce pojednává o stínové ekonomice, která se v různé míře a v různých podobách vyskytuje ve všech typech ekonomik. Dále jsem se zaměřil na černý trh s alkoholem, kde dochází k daňovým únikům, přesněji únikům na spotřební dani. Cílem této práce je v teoretické části poskytnout komplexní přehled o stínové ekonomice včetně její definice, struktury a metod měření. Informace pro teoretickou část byly získány především z rešerše odborné literatury. Praktická část je zaměřena na rozbor metanolové kauzy, která měla v České republice na svědomí téměř 50 mrtvých a přes 130 poškozených a její vyústění mělo velký dopad právě na černý trh s alkoholem, který se po této kauze snížil téměř na třetinu. Dále byl proveden odhad prodeje nelegálního alkoholu a průzkum mezi výrobci domácího alkoholu, kteří jsou také součástí černého trhu s alkoholem.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP