ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Benešovská Tereza

Ke stažení

Benešovská Tereza 

Autor
Benešovská Tereza
Název
Upgrade informačního systému ve výrobní společnosti
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem této práce je (na základě teoretické analýzy a praktických zkušeností) vypracovat metodickou příručku pro úspěšný a přínosný management aktualizace verze informačního systému výrobního podniku. Proces upgradu informačního systému je významným projektem pro udržení přínosů daného softwaru a tím pádem i konkurenceschopnosti podniku. Tuto změnu je nezbytné řídit s ohledem na maximální eliminací negativních dopadů. Klíčovým výstupem této práce budou jednotlivá řešení v druhé části opírající se o kontext teoretických východisek a zhodnocení úspěšnosti celého projektu.
Elektronická verze
na vyžádání
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP