ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Gratiasová Zuzana

Ke stažení

Gratiasová Zuzana 

Autor
Zuzana Gratiasová
Název
Spolupráce IT firem a VŠ při náboru studentů/absolventů
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na spolupráci IT firem a vysokých škol při náboru studentů/absolventů do zaměstnání. Jejím cílem je popsat a vyhodnotit přístupy některých zainteresovaných stran – vysokých škol, IT firem, studentů a personálních agentur při zaměstnávání studentů a navrhnout případná doporučení pro jejich zlepšení. Mezi použité metody této práce patří zejména analýza dostupných dokumentů jednotlivých stran IT trhu práce, rozhovory se zaměstnanci společností, rozhovory se studenty, ale primárně je tato práce postavena na autorově osobní zkušenosti s touto problematikou, která byla nabyta v průběhu 5leté praxe. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z obecných informací o dané problematice, zaměřuje se na vymezení základních pojmů, které jsou nezbytné pro kontext práce, analýzu současné situace na trhu práce v oblasti informačních a komunikačních technologií. Praktická část je založena na rozboru požadavků jednotlivých zainteresovaných stran. Zkoumá požadavky zaměstnavatelů na úroveň absolventů, očekávání studentů od zaměstnavatele. Obsahuje ukázkové přístupy vybraných vysokých škol při vzdělávání studentů. Součástí práce je i pohled personální agentury jako prostředníka při zprostředkovávání práce. Pro kompletaci celkové problematiky byly zpracovány i vybrané programy, které poskytují IT firmy studentům/absolventům pro efektivnější zapojení do pracovního procesu.