ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Grygar Vojtěch

Ke stažení

Grygar Vojtěch 

Autor
Vojtěch Grygar
Název
Možnosti hledání v Oracle
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem této bakalářské práce je popsat dostupné technologie Oracle umožňující práci zejména s nestrukturovanými daty a porovnat související možnosti hledání. Vybrané možnosti budou mezi sebou porovnány s cílem nalézt rozdíly ve výkonnosti a složitosti implementace, popsat výhody a nevýhody. První část práce obsahuje: rozdělení dat dle struktury, detailní popis formátů digitálních obrázků a jejich metadat, a Oracle technologie umožňující správu multimediálních obsahů v databázi. Digitální obrázky popsané v teoretické části práce budou použity jako předmět vyhledávání v praktické části práce. V úvodu praktické části jsou nejprve specifikovány obecné přístupy k vyhledávání. které jsou následované popisem možností nahráni multimediálních dat do databáze a použitých testovacích dat. Praktická část pokračuje porovnáním vyhledávacích možností, které zahrnuje implementaci, přínos a analýzu výkonnosti. Výsledkem porovnání bude analýza vyhledávacích možnosti zahrnující výkonnost, datovou kompatibilitu a účinnost, následovaná doporučením optimálního použití pro konkrétní data.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP