ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Haman Jakub

Ke stažení

Haman Jakub 

Autor
Jakub Haman
Název
Podnikatelský plán pro založení školící společnosti
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem závěrečné bakalářské práce na téma Podnikatelský plán pro založení školící společnosti je sestavení konkurenceschopného podnikatelského plánu, který bude východiskem pro postupné formování reálné podnikatelské činnosti. Kvalita tohoto podnikatelského plánu může zásadně předurčit budoucí vývoj firmy. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní časti, a to teoretickou a praktickou. První část obsahuje teoretická východiska pro tvorbu podnikatelského plánu, o která se pak druhá, praktická, část opírá. V této praktické části je pak rozpracován konkrétní podnikatelský plán pro založení vzdělávací společnosti s názvem Calliso s.r.o.
Elektronická verze
Utajená práce
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP