ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Hanzlík Jan

Ke stažení

Hanzlík Jan 

Autor
Jan Hanzlík
Název
Banking Open API jako příležitost bank pro dynamický a levnější vývoj aplikací finančního a multikomoditního charakteru
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem bakalářské práce (dále jen práce) je v teoretické části představit trendy vývoje v oblasti bankovnictví a poskytování finančních služeb. Seznámit čtenáře s hrozbami a příležitostmi bank v rámci dynamického rozvoje multiplatformních aplikací a online komunikace se spotřebiteli v momentu jejich nákupního rozhodování. V praktické části pak představit příklady konkrétních řešení rozdělených do logických oblastí a návrhy aplikací a služeb, které mohou být pro banky na území ČR přínosné a posunou je tak blíže ke spotřebitelům generace Y. Východiskem pro zpracování práce jsou informace získané z reportů a analýz mezinárodně uznávaných agentur a IT společností, sledování trendů skrze celosvětové prestižní série konferencí finančních technologií, aktivity významných společností v oblasti sociálních sítí, e-commerce a e-bankingu, a v neposlední řadě vlastní zkušenosti a přehled o dění v bankovním sektoru. Přínos práce spočívá v analýze trendů majících zásadní vliv na ustálený bankovní sektor a v naznačení směru vývoje technologií podporujících finanční služby, včetně konkrétních návrhů finančních služeb nové generace.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP