ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Hlubuček Petr

Ke stažení

Hlubuček Petr 

Autor
Petr Hlubuček
Název
Řízení změn a jejich dopad v primárním systému
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem bakalářské práce je porovnat dva skutečně realizované projekty v konkrétní společnosti (první je projekt menšího rozsahu a druhý projekt většího rozsahu) s tím, jak by tyto projekty měly být prováděny podle teorie, která je popsána v odborné literatuře nebo je vyučována na školách či odborných kurzech. V případě, že se teorie bude lišit od praxe, pokusím se zjistit důvody, proč tomu tak je. Nejprve jsem vybral dva reálné projekty a vypracoval k nim teoretický postup, jak by správně měly být provedeny. Dále jsem popsal skutečné provedení obou projektů a porovnal, zda skutečné provedení je stejné jako teoretické provedení.  Porovnáním obou postupů na obou projektech jsem zjistil, že ve společnosti se teorie liší od praxe.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP