ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Jantač Petr

Ke stažení

Jantač Petr 

Autor
Petr Jantač
Název
Znalostní portál pro zefektivnění business procesů společnosti
Rok obhajoby
2016

Anotace

Každá společnost si velmi cení know-how svých zaměstnanců. Jak tyto znalosti sdílet a efektivně předávat na další pracovníky? V dnešní informační době k tomuto účelu nejlépe pomůže takzvaný znalostní portál. Lidé, kteří znalostmi disponují, je zde v přehledné struktuře ukládají, aby je lidé, kteří takové informace potřebují, mohli snadno najít a využít. Ve své práci jsem se zaměřil na společnost Newton Media, která již znalostní portál léta využívá, ale jeho současné řešení je velmi nedostatečné.  V teoretické části jsem popsal všechny formální náležitosti znalostního portálu jako informačního systému a stanovil postupy, jak navrhnout vyhovující řešení, aby se neopakovaly chyby toho stávajícího.  V praktické části jsem popsal současný stav znalostního portálu včetně jeho struktury a SWOT analýzy. Zaměřil jsem na sběr požadavků od všech současných i budoucích uživatelů pomocí rozhovorů a dotazníků. Požadavky jsem pojmenoval a na jejich základě jsem vytvořil Use Case model, který popisuje všechny uživatelské scénáře, které je potřeba na portálu provádět. Na základě analýzy požadavků a Use Case modelu jsem sestavil kritéria pro vícekriteriální analýzu určenou k výběru nového technického řešení, která usnadnila hodnocení jednotlivých aspektů s ohledem na jejich důležitost pro uživatele. Ve společnosti Newton Media byla pro výběr řešení ustanovena komise z členů vývojového oddělení, jejíž jsem byl také členem, a vyhodnotili jsme vhodná dostupná řešení. Do finále vyhodnocení se dostaly Microsoft Sharepoint 2013 a Atlassian Confluence. Vítězem se nakonec především díky ceně stal Atlassian Confluence. Díky dlouholetým zkušenostem se správou portálu, fungování společnosti a analýzy požadavků jsem sestavil návrh nové struktury portálu, která se orientuje především podle oddělení, což je úplně jiný pohled než na původním řešení. Na zkušební verzi Confluence jsem otestoval novou strukturu, jestli opravdu povede k zefektivnění byznys procesu, tedy k rychlejšímu nalezení správné informace a možnost realizace ostatních požadavků. Struktura při tomto testu obstála velmi dobře. Opravdový test navrhovaného systému ale přijde až s jeho reálným nasazením ve společnosti Newton Media.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP