ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Jarolímek Tomáš

Ke stažení

Jarolímek Tomáš 

Autor
Tomáš Jarolímek
Název
Reálné možnosti využití dotací a subvencí pro začínající podnikatele ve spolupráci s úřadem práce
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi získání finanční podpory od úřadu práce v případě, že se uchazeč o zaměstnání rozhodne stát se osobou samostatně výdělečně činnou a začít samostatně podnikat. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na vybrané téma především z pohledu uchazeče o daný příspěvek. Teoretické vědomosti, které byly získány během zpracování daného tématu, byly doplněny informacemi o reálných možnostech získání dotace, náležitostech žádosti, procesu schvalování žádosti a výši přiznaného příspěvku. Konkrétní údaje byly získány na základě vědomostí, které byly nasbírány telefonicky či elektronicky od pracovníků konkrétních úřadů práce. Praktická část je zaměřena na konkrétní úřady práce. Je provedeno srovnání harmonizované míry nezaměstnanosti se sousedními zeměmi ČR. Dále je provedeno porovnání vybraných krajů ČR. Těmito kraji jsou Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP