ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Kalinová Alexandra

Ke stažení

Kalinová Alexandra 

Autor
Alexandra Kalinová
Název
Implementace nové verze databáze dílů
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat novou verzi databáze dílů pro vnitřní detektor částic, který je součástí experimentu ATLAS v CERN. V úvodu jsou shrnuty základní informace týkající se CERN a LHC. Zároveň zde lze nalézt podrobnější informace o experimentu ATLAS, z důvodu přímé souvislosti s následujícím návrhem a implementací. Hlavním úkolem nové verze databáze dílů je monitorovat jednotlivé součástky při návrhu a stavbě vnitřního detektoru ATLAS, s tím například souvisí i zaznamenávání výsledků jejich testování a sledování jejich přesunů napříč institucemi. Na úvodní část tedy dále navazuje podrobná analýza stávajícího datového modelu a známých požadavků. Na základě analýzy je dále navržena implementace prototypu, včetně přípravy migračních skriptů a importu testovacích dat do nové verze databáze dílů.