ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Kavanová Barbora

Ke stažení

Kavanová Barbora 

Autor
Barbora Kavanová
Název
Řízení a motivace pracovníků v Parkhotelu Mariánské lázně, a.s.
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce má za cíl provést analýzu motivace a řízení zaměstnanců. Průzkum byl prováděn u zaměstnanců v Parkhotelu Golf Mariánské Lázně, a. s. Informace získané sběrem dat pomocí dotazníků a vedením rozhovorů byly zaznamenány a shrnuty v podobě tabulek a grafů. Na základě výsledků terénního šetření byla navržena opatření týkající se změn v motivaci a řízení pracovníků hotelu, které by měly vést ke zvýšení jejich výkonu.