ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Krátký Jan

Ke stažení

Krátký Jan 

Autor
Jan Krátký
Název
Komparace podmínek obchodování u vybraných internetových obchodů
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce pojednává o podmínkách nakupování přes internetové obchody a snaží se poskytnout návod pro výběr nejvhodnějšího internetového obchodu pro vybrané druhy zboží, elektroniku a oblečení. Komparací podmínek nakupování u  jednotlivých elektronických obchodů je vytvořeno shrnutí pro správný výběr internetového obchodu v případě nákupu na domácím a zahraničním trhu. Práce srovnává jednotlivé podmínky nakupování u vybraných čtyř elektronických obchodů a pomocí porovnání dvou kategorií výrobků doporučuje, které druhy zboží je lepší a výhodnější nakupovat u daných internetových obchodů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP