ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Křečková Jana

Ke stažení

Křečková Jana 

Autor
Jana Křečková
Název
Faktory ovlivňující působení žen ve vedoucích pozicích
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce je studií orientovanou na ženy v manažerských pozicích a faktory, které mají vliv na jejich působení v dané oblasti. Teoretická část přináší objasnění základních pojmů, charakteristiku managementu a seznamuje čtenáře s problematikou feminismu. Praktická část je zaměřena na rešerši výzkumů realizovaných v souvislosti s prací žen ve vedoucích pozicích a na vlastní kvalitativní výzkum, provedený prostřednictvím případové studie. Získané poznatky jsou podrobeny analýze a syntéze, na jejichž základě je stanoven závěr a výsledky celé činnosti s návrhem konkrétního doporučení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP