ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Maňasková Věra

Ke stažení

Maňasková Věra

Autor
Věra Maňasková
Název
Aplikace zákona o daních z příjmů fyzických osob v procesu stanovení a optimalizace daně z příjmů fyzických osob
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce se zabývá aplikací zákona o daních z příjmů v roce 2015, jejím cílem je optimalizovat daňovou povinnost u tří fiktivních poplatníků. První kapitola je věnována významu daní z příjmů fyzických osob z hlediska příjmů veřejných rozpočtů a srovnání výše sazby daně a sociálního pojištění s ostatními státy Evropy. V dalších kapitolách jsou popsány konstrukční prvky daně včetně zhodnocení míry využívaní dílčích základů daně, slev a odpočtů poplatníky, nakonec sociální pojištění a jeho sazby. V praktické části jsou příklady tří fiktivních osob, kterým byla optimalizována daňová povinnost a sociální pojistné s cílem ukázat některé vztahy uplatňování slev a paušálních výdajů a jejich vlivu na solidární zvýšení daně.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP