ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Mikulka Jiří

Ke stažení

Mikulka Jiří 

Autor
Jiří Mikulka
Název
Žurnalistika a ekonomický vývoj Československa: od Pražského jara do nástupu normalizace v tisku
Rok obhajoby
2016

Anotace

Předmětem řešeného tématu bylo hodnocení změn v přístupu dobových médií (tisku)  k prezentaci 2. ekonomické reformy v období Pražského jara a následných události  v Československu. Téma bylo rozebráno v návaznosti na historický, ekonomický  a politický kontext reformy a součástí rozboru bylo také odhalení příčin jejího neúspěšného zavedení do hospodářské struktury státu. Hlavní zaměření analýz provedených v rámci práce byla identifikace změn v přístupu médií k reformním krokům pod vlivem změn politického klimatu, které transformovaly vládní strukturu k více závislé na diktátu SSSR.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP