ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Mrákota Vojtěch

Ke stažení

Mrákota Vojtěch 

Autor
Vojtěch Mrákota
Název
Content Delivery Networks, historie, užití, výhled a přínosy pro business
Rok obhajoby
2016

Anotace

Práce se zabývá rychle rostoucí technologií pro doručování obsahu po síti (Content Delivery Networks), její historií, vývojem a výhledem do budoucna. Jsou popsány jednotlivé typy, jejich využití s referencemi na největší poskytovatele. Jejím hlavním cílem je přiblížit zmíněnou architekturu s jejími výhodami i nevýhodami.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP