ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Nguyen Thanh Tu

Ke stažení

Nguyen Thanh Tu 

Autor
Thanh Tu Nguyen
Název
Podnikatelský plán na založení podniku
Rok obhajoby
2016

Anotace

Práce se zaměřuje na rozjezd vlastního podnikání, které bude zaměřeno na maloobchodní podnikání, a to na obchod s potravinami. První část práce je zaměřena teoreticky a představuje základní informace a dovednosti, které jsou nezbytné pro rozjezd vlastního podnikání. Druhá část pak představuje konkrétní příklad maloobchodní prodejny, která je pojmenována TeeHee Market, a která si klade za cíl expandovat do podoby řetězce. V této části se nachází tabulky a kalkulace, které se zaměřují na potřebnou investici a následný zisk z této investice. Také zde bude představen zvolený obchodní model a marketingová strategie, které budou klíčové pro dosažení úspěchu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP