ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Novák Richard

Ke stažení

Novák Richard 

Autor
Richard Novák
Název
Certifikáty a možnosti jejich využití jako investičního instrumentu
Rok obhajoby
2016

Anotace

V této práci se zaměřím na nepákové investiční certifikáty, konkrétně na způsob jejich výběru a nákupu. Přestože se jedná o moderní investiční nástroj se širokým spektrem uplatnění, jeho použití v míře blízké podílovým fondům brání složitost při výběru konkrétního certifikátu. Certifikáty přitom nabízí mnohem více možností investic s výrazně nižší nákladovostí. Dá se říci, že je na investiční certifikáty možné nahlížet jako na podílové fondy budoucnosti. Cílem práce je zpracování návrhu postupu pasivního investora v procesu výběru a nákupu certifikátů natolik detailně, aby toto zvládl i člověk, který se nyní orientuje pouze v oblasti podílových fondů či investic do jednotlivých cenných papírů, komodit a měn. V teoretické části se zaměřím na popis certifikátu jako investičního nástroje, jeho přísliby, rizika a jednotlivé druhy a členění investičních certifikátů. V Praktické části práce, na základě analýzy současného stavu, určím jednotlivé typy certifikátů a vhodnost jejich výběru a nákupu prostřednictvím investiční platformy. V neposlední řadě se pokusím vypracovat návrh vhodného výběru investiční platformy na základě jednotlivých kritérií, jakými jsou výše poplatků, kvalita podpory, uživatelská přívětivost, aj. Vybrané certifikáty posléze srovnám s vybranými podílovými fondy tak, abych poukázal na široké možnosti, které certifikáty poskytují při diversifikačním efektu, který přináší akciový index.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP