ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Odstrčil Luboš

Ke stažení

Odstrčil Luboš 

Autor
Luboš Odstrčil
Název
Kvalitativní faktory ovlivňující poptávku po bytech v novostavbách
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce má za cíl nalézt a pojmenovat kvalitativní faktory ovlivňující poptávku po bytech v novostavbách v konkrétní lokalitě. Zjištěním těchto faktorů bude možné navrhnout ideální řešení plánovaného záměru. Bakalářská práce vychází z poznatků klientů jednoho ze současných projektů v dané lokalitě a ze statistik realitních kanceláří.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP