ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Oplatek Tomáš

Ke stažení

Oplatek Tomáš 

Autor
Tomáš Oplatek
Název
Vývoj mobilních aplikací pro více různých platforem
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato práce se zabývá schopnostmi frameworků umožňujících multiplatformní vývoj aplikací pro mobilní zařízení. To nám může značně ušetřit náklady na vývoj, jelikož tím opadne vývoj pro každou platformu zvlášť. Jeden z těchto frameworků poté zvolím a budu v něm vyvíjet aplikaci, abych plně otestoval jeho možnosti. V teoretické části se nejdříve zabývám situací na trhu s mobilními zařízeními a poměrem jednotlivých platforem na trhu. Po ní následuje popis a analýza možností tří frameworků: Xamarin, IBM MobileFirst a Apache Cordova. V praktické části jsem testoval schopnosti frameworku Xamarin. Vytvořil jsem v něm vlastní aplikaci, jejímž cílem je převést již existující dobrodružnou textovou hru s názvem Lone Wolf do elektronické podoby tak, aby hráč nemusel ke hraní využívat žádných dalších nástrojů. Výsledná aplikace psaná v jednom jazyce je plně funkční na platformách Android, iOS a Windows Phone s více než 98% sdíleného kódu, čímž jsou potvrzeny udávané schopnosti frameworku.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP