ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Petrásek Milan

Ke stažení

Petrásek Milan 

Autor
Milan Petrásek
Název
Popisy útoků DDoS a metody ochran proti nim
Rok obhajoby
2016

Anotace

Práce se zabývá počítačovou síťovou bezpečností, konkrétně je zaměřena na distribuované síťové útoky. Popisuje jejich vznik, historický vývoj, teoretické předpoklady, používané nástroje. Z hlediska útoků se zaměřuje na dopady, motivaci útočníků a legislativu. Dále popisuje prostředky a metody jak se proti těmto útokům bránit. V popisu ochran ukazuje reálný příklad zařízení sloužící k obraně a jeho test. Zahrnuje také ekonomický pohled, a popis doporučení pro provozovatele sítí.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP