ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Pokorný Pavel

Ke stažení

Pokorný Pavel 

Autor
Pavel Pokorný
Název
Optimalizace řízení činností IT oddělení ve společnosti PORR a.s.
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem práce je provést analýzu a rozbor procesů a činností v IT oddělení ve společnosti PORR, a. s. Stávající procesy hlášení požadavků na IT oddělení se jeví nedostatečnými vzhledem k prudkému rozvoji společnosti s ohledem na počet zaměstnanců, tak i nárůstu poboček po celé České republice. Stávající metody byly podrobně zkoumány a na základě výsledků tohoto pozorování bylo navrženo takové řešení, které bude splňovat současné nároky zaměstnanců společnosti na IT oddělení, respektovat aktuální kapacitu techniků a náklady spojené s touto činností. Výstupem práce je centrální sběr a evidence požadavků přes internetový portál IT helpdesk pomocí formuláře. Takto optimalizovaný stav je dále porovnán s původním a výsledky jsou znovu vyhodnoceny. Přínos navrhovaných změn spočívá v přehlednosti a evidenci všech požadavků, zamezení ztrát či opomenutí některých požadavků, uspoření času IT pracovníka a využití pro systémové činnosti, lepší koordinaci spolupráce uvnitř oddělení a rychlejším vyřizování požadavků včetně zpětné vazby.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP