ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Řehoř Vladimír

Ke stažení

Řehoř Vladimír 

Autor
Vladimír Řehoř
Název
Ekosystém botnetu
Rok obhajoby
2016

Anotace

Práce si klade za cíl seznámení čtenáře s fungováním botnetu a to jak z teoretického, tak i praktického pohledu. Hlavním cílem je poskytnutí prvotních znalostí o problematice, na kterých může čtenář dále stavět. Práce klade větší důraz na praktickou část, popisující vytvoření vlastního botnetu. Vytvořený botnet je šířen v uzavřeném testovacím prostředí pomocí sociálního inženýrství a ovládán stvořitelem pomocí P2P sítě či http serveru. Aby byl čtenář schopen pochopit a následně i zreprodukovat vytvoření a ovládání botnetu, musí mu být poskytnuty potřebné znalosti. Tyto znalosti zahrnují pochopení pojmů jako je malware, botnet či P2P.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP