ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Šlouf Jan

Ke stažení

Šlouf Jan 

Autor
Jan Šlouf
Název
Potenciál vývoje kryptoměn
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem práce je analyzovat důvody pro výběr směnného prostředku, tedy proč se lidé v některých obdobích uchylují k alternativním platidlům. Dále je cílem analyzovat historii kryptoměn a jejich aktuální stav, možnosti, jejich různé varianty a jak se mezi sebou technologicky odlišují. Poslední oblast pro analýzu jsou názory na kryptoměny významnými osobnostmi z oboru. Na základě této analýzy je předložen názor autora na současný stav a případný budoucí vývoj. Názor na kryptoměny je předložen jak ve faktické, tak filosofické rovině.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP