ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Soušek Martin

Ke stažení

Soušek Martin 

Autor
Martin Soušek
Název
Car Manager: informace o vašem autě
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro platformu Windows phone 8.1 a webovou aplikaci pro platformu Sharepoint online. Důležitá součást práce je také jednosměrná synchronizace dat z mobilní verze aplikace do webové verze za použití klientského objektového modelu. Aplikace uživateli umožní zaznamenávat tankování a jízdy se svým osobním nebo firemním autem, a z těchto dat následně vytvářet přehledné statistiky. Sharepoint aplikace nabídne dvě role uživatelů, přičemž vyšší z rolí bude moci nahlížet data i ostatních uživatelů. Před popisem samotných aplikací je čtenář vždy nejdříve seznámen s technologií a problematikou vývoje pro danou platformu v obecné rovině.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP