ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Sova Tomáš

Ke stažení

Sova Tomáš 

Autor
Tomáš Sova
Název
Odpovědnostní subsystém manažerského účetnictví a problémy s jeho optimálním fungováním ve firmě XY
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem bakalářské práce je navrhnout odpovědnostní subsystém pro čerpání rozpočtu oddělení Informačních systémů a služeb (ISS) tak, aby se dosáhlo co největší zainteresovanosti odpovědných oddělení na snížení nákladů na služby provozované ISS. Toto je zpracováno v teoretické části, která je zaměřena na rozbor odpovědnostního subsystému manažerského účetnictví s orientací na automobilový průmysl a oddělení informačních systémů a služeb. Praktické část obsahuje analýzu minulého a současného stavu odpovědnostního subsystému rozpočtu oddělení ISS. Východiskem pro zpracování práce jsou informace získané z knih pojednávajících o manažerském účetnictví, a dále z analýzy dat a reportů konkrétní společnosti XY. Přínos práce spočívá v popisu nastavení a fungování odpovědnostního subsystému v jednom konkrétním subjektu, a nalezení východisek pro optimalizaci tohoto subsystému, vedoucích ke snížení nákladů dané společnosti a zvýšení motivace správců rozpočtu.
Elektronická verze
Utajená práce
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP