ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Spudich Martin

Ke stažení

Spudich Martin 

Autor
Martin Spudich
Název
Informační systém - Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
Rok obhajoby
2016

Anotace

Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. (dále jen „Středisko“) se potýká s problémem evidence intervencí a výkazů činností jednotlivých zaměstnanců. Evidence má sloužit jako podklad pro výkazy určené krajským samosprávám, na jejichž základě je Středisko financované. Jednotlivé kraje, ve kterých má Středisko svou působnost (Liberecký, Ústecký a Královehradecký kraj) požadují odlišné informace o její činnosti. Tato skutečnost klade větší nároky na množství informací, které musí být v systému dostupné a sledované. Práce si klade za cíl zanalyzovat aktuální stav, navrhnout a implementovat vhodné řešení pro evidenci intervencí a výkazů činností jednotlivých zaměstnanců. Finálním výstupem práce bude informační systém, který Středisku s touto evidencí pomůže. Informační systém, mimo evidence, nabídne i ukládání rozsáhlých informací o jednotlivých klientech na základě požadavků Střediska. K práci nebudou přiloženy zdrojové kódy informačního systému, protože se jedná o obchodní tajemství neziskové organizace Centrum LIRA, z. ú.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP