ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Šváb Jakub

Ke stažení

Šváb Jakub 

Autor
Jakub Šváb
Název
Podnikatelský plán zaměřený na vytvoření podnikání v oblasti obchodování na finančních trzích
Rok obhajoby
2016

Anotace

Předmětem této práce je sumarizovat důležité informace z oblastí obchodování na finančních trzích a podnikání, a tyto informace využít pro vytvoření podnikání se zaměřením na obchodování na zahraničních trzích. Práce je rozdělena do logických celků pomocí kapitol, kde první dvě kapitoly shrnují informace ze zmíněných oblastí a další dvě kapitoly se zabývají popisem založení podnikatelského záměru a definováním obchodní strategie. Hlavním přínosem této práce je ucelené sjednocení všech důležitých informací na jednom místě ke zmíněným oblastem.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP