ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Tutoky Filip

Ke stažení

Tutoky Filip 

Autor
Filip Tutoky
Název
Analýza efektivného využití větrných a solárních elektráren z pohledu investora
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. Jejím cílem je srovnat dva typy elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie, větrné a fotovoltaické, a zhodnotit, která z nich je vhodnější pro investici. V práci jsou obecně představeny obnovitelné zdroje energie, větrná a fotovoltaická elektrárna a investiční ukazatele. Následně je na základě rozhovorů s investory a dat nasbíraných z veřejně dostupných zdrojů provedeno porovnání dvou zmíněných typů elektráren. Výsledkem práce je zhodnocení a doporučení, který z nich je vhodnější pro investici.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP