ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Vítek Lubor

Ke stažení

Vítek Lubor 

Autor
Lubor Vítek
Název
Zefektivnění procesu konfigurace finančních reportů
Rok obhajoby
2016

Anotace

Společnost Anevis Solutions se zabývá automatizovaným generováním finančních reportů pro investiční společnosti a instituce. Reporty jsou využívány finančními investory jako vodítko, kam investovat své volné prostředky. Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizace procesu vizuální konfigurace reportu a následné začlenění konfigurace reportu do aplikace, která se stará o automatické generování výstupních reportů s aktuálními daty. V rámci procesu konfigurace byla hlavním místem zdroje neefektivnosti identifikována nutnost intenzivní spolupráce mezi programátorem a operačním pracovníkem, jak v rámci grafického návrhu reportu, tak při jeho začleňování do aplikace. Tato spolupráce narušuje plynulost práce obou pracovníků. Hlavním přínosem práce je návrh webového grafického rozhraní, které poskytuje operačnímu pracovníkovi srozumitelný pracovní nástroj, který umožňuje urychlit standardní konfiguraci reportu, poskytuje ucelený přehled o této konfiguraci reportu a v neposlední řadě umožňuje provádět i jednoduché konfigurační změny po začlenění reportu do aplikace. Programátorovi se tak uvolní ruce pro další rozvoj aplikace a jeho spolupráce je omezena pouze na nestandardní zákaznické požadavky. Řešeníbere v potaz i možnost doimplementovat nestandardní zákaznické požadavky přímo do zdrojového kódu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP