ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Vlk Filip

Ke stažení

Vlk Filip 

Autor
Filip Vlk
Název
Aktivity zaměstnanců směřující proti hospodářským zájmům zaměstnavatele, možnosti obrany a prevence proti takovému jednání
Rok obhajoby
2016

Anotace

Bakalářská práce se zabývá problematikou aktivit zaměstnanců směřujícím proti hospodářským zájmům zaměstnavatele, možnostem obrany a prevence proti takovému jednání a to během pracovního poměru i po jeho skončení. První část je zaměřena na současnou právní úpravu povinností zaměstnanců v České republice. S tím spojené problematické aspekty jsou uvedeny v dalších kapitolách. Autor si dal za cíl zhodnotit stávající možnosti zaměstnavatele a navrhnout metodiky, jak může zaměstnavatel preventivně i následně čelit těmto aktivitám.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP