ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Zouharová Jana

Ke stažení

Zouharová Jana 

Autor
Jana Zouharová
Název
Analýza stávajícího motivačního systému ve zvolené firmě a doporučení na jeho inovaci
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem ve zvolené firmě a doporučeními k jeho inovaci zjištěnými pomocí dotazníku. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část bakalářské práce je věnována teoretické analýze motivačního systému. Další části se zabývají sběrem informací pomocí dotazníků, které jsou dále zpracovány do grafů a tabulek. Výsledky analýzy dotazníkového šetření pomohou k objasnění stávajícího motivačního systému, zjištění nedostatků a následného doporučení na jeho inovaci.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP