ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Aujezdská Hana

Ke stažení

Aujezdská Hana 

Autor
Aujezdská Hana
Název
Řízení podniků na principech „Svobody v práci“
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení podniků na tzv. demokratických principech, pro něž se v České republice vžilo pojmenování „svoboda v práci“. V rámci práce je provedena pilotní analýza, která se zaměřuje na hlavní principy této oblasti i na okolnosti praktického využití včetně možných rizik. Přináší náhled na fungování podniků vedených vsouladu s těmito principy a hodnotí jejich zásadní přínosy. Součástí práce jsou rovněž dvě případové studie firem uplatňujících podmínky svobodného řízení, a to brazilské společnosti Semco Partners a české společnosti Etnetera a.s. Z výsledků analýzy i zkoumání těchto podniků vyplývá, že úspěšná implementace „svobodyv práci“ přináší výhody v podobě růstu inovací, zvýšení flexibility, produktivity a spokojenosti zaměstnanců.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP