ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Benedetti Simona

Ke stažení

Benedetti Simona 

Autor
Benedetti Simona
Název
Kvalita provozu, řízení a poskytnutých služeb v oboru hotelnictví
Rok obhajoby
2017

Anotace

Systém poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, specificky hotelových služeb se dlouhodobě potýká s problémem neprofesionality celých skupin zaměstnanců a manažerů v této oblasti.
Cílem bakalářské práce je na základě studia odborných materiálů daných příkladů uvést zásady poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, turismu a hotelnictví a na základě strategické analýzy navrhnout jistý model řešení reálné situace.
Teoretická část se zaměří na vysvětlení základních pojmů, souvislostí a existujících právních a odborných norem. Praktická část se zaměří na výjimečná hotelová zařízení, která dokazují, jak může služba vypadat výrazněji lépe. Závěrem budou předloženy návrhy na optimalizaci provozu vybraného zařízení.