ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Bezděka Jindřich

Ke stažení

Bezděka Jindřich 

Autor
Bezděka Jindřich
Název
Marketing ve finančním poradenství v České republice
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce pojednává o marketingu v oblasti finančního poradenství na českém trhu.
S ohledem na téma finančního poradenství, jako služby, se ve své první části zaměřuje zejména na nástrojemarketingu služeb. Dále definuje obor finančního poradenství a pojem finanční poradce. V závěru první části rozebírá nástroje marketingového výzkumu. Tím vytváří teoretický základ pro vznik dotazníkového šetření ve druhé části. Dotazník zjišťuje preference a zkušenosti českých spotřebitelů v oblasti finančního poradenství a ověřuje některá tvrzení z první části bakalářské práce. Výstupem bakalářské práce jsou konkrétní doporučení pro poradenskou společnost INWIZ FINANCE, jaké marketingové nástroje zvolit při tvorbě vlastní marketingové strategie. Bakalářská práce dosáhla stanoveného cíle. Poskytla společnosti INWIZ FINANCE doporučení jaké konkrétní marketingové aktivity jsou pro společnost efektivní, přinesou jí zlepšení image značky a rozšíří okruh potenciálních klientů. Výstupy bakalářské práce mohou být přínosem i pro další malé finančně poradenské společnosti a finanční poradce, kteří vytvářejí svojí marketingovou strategii.