ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Bodocká Dagmar

Ke stažení

Bodocká Dagmar 

Autor
Bodocká Dagmar
Název
Ověření platnosti Phillipsovy křivky v zemích Visegrádské čtyřky
Rok obhajoby
2017

Anotace

Práce ověřuje vzájemný vztah mezi inflací a nezaměstnaností v zemích Visegrádské čtyřky na základě dat získaných z internetových stránek Organizace pro hopodářskou spolupráci a rozvoj. Výstupem této práce je ověření platnosti míry závislosti. V případě rozporu makroekonomických dat s Phillipsovou křivkou je dalším cílem této práce identifikovat možné důvody.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP