ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Brúček Roman

Ke stažení

Brúček Roman 

Autor
Brúček Roman
Název
Koncepce podnikatelského plánu se zaměřením na sdílenou ekonomiku
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce Koncepce podnikatelského plánu se zaměřením na sdílenou ekonomiku je aplikací teoretických poznatků z oblasti podnikové ekonomiky na konkrétní podnikatelský plán. Předmětem podnikatelského plánuje založení nové společnosti využívající business modelu, kde je základním kamenem úspěchu dobrá pověst, reference a hodnocení zákazníky. Práce se zabývá teoretickou koncepcí business modelu se sdílenou ekonomikou a jeho modifikacemi. Hlavním výstupem ze zjištěných studií  bude, zda konkrétní projekt je realizovatelný.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP