ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Čermák Cyril

Ke stažení

Čermák Cyril 

Autor
Čermák Cyril
Název
Návrh iOS aplikace pro studenta v systému Plus4U
Rok obhajoby
2017

Anotace

Informačním systémem Unicorn College je Plus4U, systém obsahuje celou řadu klíčových informací jako např. studijní materiály, rozvrh hodin, zadání úkolů apod. V současné verzi je informační systém optimalizován na desktopová zařízení. Jeho využítí v mobilních zařízeních tak neodpovídá plně možnostem těchto přístrojů a někdy působí až nekomfortně. Systém rovněž neumožňuje studentům číst si studijní materiály offline, práce s úkoly je náročnější, mohly by být lépe organizované a podobně. Aplikace nemá za cíl nahradit celý systém, ale měla by řešit některé základní a často používané funkčnosti systému a usnadnit tak studium.

Nejčastěji řešeným případem studenta v systému je kontrola aktivit a případné odpovídání kompetentní roli. Cílem mé praktické části bakalářské práce je právě navrhnout mobilní aplikaci která bude umět pracovat s aktivitami a usnadňovat tak studentovi práci. Aplikace bude primárně určena pro iPhone a od ní bude odvozena verze pro iPad. Aplikace bude napsána v moderním jazyce Swift od Applu. Výstupem mé prakticé části bude prototyp této mobilní aplikace.

V teoretické části mé práce se budu věnovat procesu vývoje mobilní aplikace, bude v ni obsažen diagram interakce s uživatelem (UID), prototyp nízké věrnosti (LFP), prototyp vysoké věrnosti (HFP) a postup při vývoji aplikaci.

Nejdříve se budu zabývat teoretickou částí práce, kde popíšu práci se systémem Plus4U při vývoji mobilní aplikace, dále na základě výše zmíněných požadavků na mobilní aplikaci vypracuji UID, LFP, a HFP, v teoretické části budu popisovat jak a k čemu slouží tyto diagramy a v praktické části je vypracuji. Kromě aplikace samotné bude přínosem mé práce názorná ukázka postupu vývoje mobilní aplikace.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP