ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Dang Viet Dung

Ke stažení

Dang Viet Dung 

Autor
Dang Viet Dung
Název
Rozpoznávání obrazu v logistice parkování
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek (RZ) aut. V teoretické části jsou rozebrány metody, které se používají při rozpoznávání obrazu, textu a registračních značek. Je provedena rešerše prací, které se zabývají touto problematikou.
Výsledkem je prototyp vytvořený v programovacím jazyce Python, který rozpoznává registrační značky. Tento prototyp lze rozdělit na 2 části: vyhodnocení prototypu a rozpoznání RZ na dodaném obrázku. Rozpoznávání je rozděleno na více částí: předzpracování obrazu a lokalizace RZ použitím Sobelova operátoru pro detekci hran, oddělení jednotlivých znaků z RZ pomocí BLOB metody, vytvoření a naučení neuronové sítě a predikce znaků pomocí této neuronové sítě.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP