ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Deml Matyáš

Ke stažení

Deml Matyáš 

Autor
Deml Matyáš
Název
Marketingová komunikace společnosti INFINITY VISION Creative Agency s. r. o.
Rok obhajoby
2017

Anotace

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření návrhumarketingové strategie pro online komunikaci společnosti INFINITY VISION CreativeAgency, s.r.o. Dílčím cílem je pak díky této strategii zvýšení měsíčnínávštěvnosti webových stránek v meziročním srovnání o 25 %. S ohledemna skutečnosti, které byly zjištěny při analýze webových stránek, bude tohotocíle prostřednictvím strategie s vysokou pravděpodobností dosaženo. Návrhstrategie pro online komunikaci byl vytvořen na základě moderníhomarketingového přístupu SEE-THINK-DO-CARE, který je obsažen v obou částechbakalářské práce. Pro jednotlivé fáze zmiňovaného přístupu je určeno odlišnésdělení určitému publiku a také nástroje, prostřednictvím kterých budes publikem komunikováno. Stanoveny jsou rovněž klíčové ukazatelevýkonnosti. Jedna z posledních částí je věnována časovému harmonogramu,stanovení rozpočtu a alokaci lidských zdrojů. V samotném závěru jediskutováno vyhodnocení navržené marketingové strategie.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP