ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Dušička Daniel

Ke stažení

Dušička Daniel 

Autor
Dušička Daniel
Název
Kryptování ve webové aplikaci
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato bakalářské práce se věnuje kryptografii a její aplikaci v návrhu pro elektronickou formu dražby obálkovou metodou. U tohoto typu dražby je klíčové zachovat tajemství o jednotlivých nabídkách až do termínu vyhodnocení dražby. Jedním z největších problémů, které současná řešení dražby obálkovou metodou nedokáží řešit, je nutná důvěra v licitátora, který může být zmanipulovaný. V práci je rozebrána problematika šifrování a současné šifrovací algoritmy. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi symetrickou a asymetrickou kryptografií a použití jednotlivých kryptografických algoritmů v praxi. Práce rozebírá bezpečnost kryptografie obecně, rozdíly mezi kryptograficky bezpečným a deterministickým generátorem pseudonáhodných čísel a také porovnává bezpečnost současných algoritmů. Podstatnou část tvoří samotný návrh a popis řešení, ve kterém jsou popsány způsoby zabezpečení, které dokáží řešit možné útoky či pokusy o zmaření dražby.