ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Kisel Uladzislau

Ke stažení

Kisel Uladzislau 

Autor
Kisel Uladzislau
Název
Použití websocket v podnikových aplikacích
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou protokolu WebSocket a průzkumem možností jeho použití v podnikových informačních systémech. Teoretická část práce shrnuje základní informace o daném protokolu, rozbor specifikace, dopady jeho použití na architekturu systému a srovnání s alternativními technologiemi. V rámci praktické části je v programovacím jazyce Java vytvořen prototyp, který simuluje internetovou burzu. Tento prototyp je použít pro exekucí výkonnostních testů v prostředí Microsoft Azure. Výsledky těchto testů jsou použity pro splnění cíle.