ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Michal Kliment

Ke stažení

Michal Kliment 

Autor
Michal Kliment
Název
Profesionální vývoj aplikací pro Microsoft Azure
Rok obhajoby
2017

Anotace

Pojednává o vhodných nástrojich pro vývoj ASP.NET aplikací pro MS AZURE. Těchto nástroju je celá řada, proto se má práce vymezuje jen na ty, které jsou dostupné běžnému malému teamu o maximálně 5 členech, které mají od Microsoftu značné úlevy, a tak se jejich nástroje dají získat zdarma nebo za symbolické částky. Popisuje hlavní Azure služby, které se používájí pro vývoj webových aplikací. Zabývá se jejich výhodami a nevyhodami. Rozdíly mezi AZURE Web Apps a Cloud Servises. Vše je následně demonstrováno v s praktické části na webové aplikaci pro správu osobních financí s jednoduchou predikcí budoucích stavů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP