ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Kočí David

Ke stažení

Kočí David 

Autor
Kočí David
Název
Zvyšování obchodního výkonu internetového obchodu
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce se zabývá zvyšováním obchodní výkonnosti inetrnetového obchodu pomocí koncepcí User Experience a metod optimalizace konverzního poměru. Cílem práce je navrhnout změny, které zvýší poměr vybraného internetového obchodu minimálně o 10%. Práce se nezabývá zvyšováním návštěvnosti internetového obchodu, ale především maximálním využitím stávajících návštěvníků.
Teoretická část poskytuje základní orientaci v oboru User Experience (UX), provázanost s ostatními souvisejícími obory a jeho spojitost s marketingem. Dále popisuje jednotlivé metody uživatelského výzkumu a testování v kontextu webu. Také se zaměřuje na roli přesvědčivosti při zvyšování konverzího poměru.
Praktická část je věnována analýze reálného internetového obchodu, provedení uživatelského výzkumu a návrhu změn, které mají zvýšit konverzní poměr a tím pádem i obchodníá výkonnost internetového obchodu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP