ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Kšír Ladislav

Ke stažení

Kšír Ladislav 

Autor
Kšír Ladislav
Název
Možnosti a způsoby automatického testování aplikací vyvíjených na platformě Unicorn Universe
Rok obhajoby
2017

Anotace

Vývoj aplikací v cloudovém prostředí přináší nečekané problémy a má také svá specifika. To se týká i testování, jakožto významné složky vývoje software. Další výzvy pak přináší jedna z forem testování, a tou je testování za využití různých stupňů automatizace. Takové testování, i přes vyšší počáteční náklady, může významným způsobem zvýšit výslednou kvalitu vytářeného softwaru, a zároveň snížit celkové náklady na vývoj.

Tato práce si tedy klade za cíl analyzovat současný stav testování aplikací vyvíjených na cloudouvé platformě Unicorn Universe a navrhnout způsoby automatizace. Validita řešení pak bude ověřena na jedné vybrané aplikaci.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP