ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Linhart Miloslav

Ke stažení

Linhart Miloslav 

Autor
Linhart Miloslav
Název
Klientská aplikace systému řízení projektu OpenProject pro operační systém iOS
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém iOS. Aplikace uživateli umožňuje pracovat s funkcemi systému pro řízení projektů OpenProject. K tomu využívá existující REST API. Součástí práce je popis architektury iOS, přehled doporučení pro vývoj mobilních aplikací pro iOS. Další částí je vývoj samotné aplikace od definice fuknčních a nefunkčních požadavků přes návrh uživatelského rozhraní a jeho implementaci do aplikace za využití vývojového prostředí Xcode a programovacího jazyka Swift. Poslední část popisuje testování aplikace za pomoci nástroje Automation a nasazení finální aplikace do obchodu App Store.