ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Maněna Michal

Ke stažení

Maněna Michal 

Autor
Maněna Michal
Název
Technologické a rozpočtové aspekty mobilních aplikací a optimalizace mobilního webu
Rok obhajoby
2017

Anotace

Cílem této bakalářské práce je srovnání různých pohledů na problematiku výroby nativních mobilních aplikací a optimalizace webu pro mobilní zařízení z pohledu zákazníka a dodavatelského subjektu. Hlavní myšlenkou práce je zvážit situace, za kterých je vhodnější naplnit zákazníkovo očekávání dle možných rozpočtových možností a zvolit vhodnou množinu technologií. Z důvodu přetlaku poptávky po vývojářích na pracovním trhu se budu zabývat nejvíce nákladovou položkou, tj. výše mezd vývojářů.
Dle poznatků z technologické analýzy vytvořím orientační modely nákladovosti dle použitých technologií. V praktické části bude představena aplikace vytvořená pomocí hybridní a nativní technologie. Čas strávený na jednotlivých fázích vývoje zaznamenám a porovnám s poznatky ostatních autorů, kteří se tématu věnovali přede mnou. V závěru shrnu poznatky o pracovním trhu a vyvodím z toho doporučení, které technologie jsou vhodné dle požadavků na vyvíjený software.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP