ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Mižáková Katarína

Ke stažení

Mižáková Katarína 

Autor
Mižáková Katarína
Název
Aktivity zamestnancov smerujúce proti hospodárskym záujom zamestnávateľa, možnosti obrany a prevencie proti takémuto jednaniu
Rok obhajoby
2017